THIS IS US

Basically we're changing how a city breathes and moves with sustainable and innovative ways to improve urban travel options for everyone. We're on a one-way trip to create a world with less pollution, less traffic jams and more ways to explore your city without leaving an impact. Climate-neutral TIER Mobility is Europe’s leading provider of micro-mobility, with a mission to change mobility for good.

Since we opened our doors in October 2018, +100 cities have chosen us across 12 markets. More than +950 people have joined us on our mission to change mobility for good. In November 2020, TIER successfully raised $250m in Series C funding to accelerate our ambitious plans, with investors such as SoftBank, Mubadala Capital, Northzone, and Goodwater Capital. 

We actively encourage a diverse and inclusive environment that fosters each employee’s individuality at TIER. We take affirmative action to ensure equal opportunity for your applications, regardless to your nationality, ethnic or national origin, skin color, religion, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Come as you are and join our ride.

 

O NAS 

Zasadniczo zmieniamy sposób, w jaki miasto oddycha i porusza się dzięki zrównoważonym i innowacyjnym sposobom poprawy możliwości podróżowania po mieście dla każdego. Wyruszamy w podróż w jedną stronę, aby stworzyć świat, w którym będzie mniej zanieczyszczeń, mniej korków i więcej sposobów na odkrywanie miasta bez pozostawiania po sobie śladu. Neutralny klimatycznie TIER Mobility jest wiodącym w Europie dostawcą mikromobilności, z misją zmiany mobilności na dobre.

Odkąd otworzyliśmy nasze drzwi w październiku 2018 roku, +100 miast wybrało nas na 12 rynkach. Ponad +950 osób dołączyło do nas w naszej misji, aby zmienić mobilność na dobre. W listopadzie 2020 roku TIER z powodzeniem pozyskał 250 milionów dolarów finansowania z serii C, aby przyspieszyć nasze ambitne plany, z takimi inwestorami jak SoftBank, Mubadala Capital, Northzone i Goodwater Capital. 

Aktywnie wspieramy zróżnicowane i integracyjne środowisko, które sprzyja indywidualności każdego pracownika w firmie TIER. Podejmujemy działania afirmatywne, aby zapewnić równe szanse dla Twoich aplikacji, bez względu na narodowość, pochodzenie etniczne lub narodowe, kolor skóry, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną lub tożsamość płciową. Przyjdź taki, jaki jesteś i dołącz do naszej jazdy.


Tytuł stanowiska: Pracownik operacyjny (Kierowca-serwisant)

Cel stanowiska:
Pracownicy operacyjni są wizytówkami firmy TIER na ulicach. Odgrywają oni kluczową rolę w zapewnieniu, że firma działa sprawnie, a hulajnogi są dostępne dla klientów we wskazanym miejscu i czasie. Wykonują polecenia swojego kierownika operacyjnego i koncentrują się na terminowym i profesjonalnym wykonywaniu powierzonych im zadań.

Główne obowiązki w tej roli:

 • Rozwożenie, zbieranie, rozmieszczanie, hulajnóg elektrycznych
 • Zadbanie o estetyczne ustawienie hulajnóg
 • Poszukiwanie zaginionych hulajnóg
 • Podłączanie hulajnóg do ładowania
 • Wymiana baterii w hulajnogach i ich czyszczenie
 • Pomoc w utrzymaniu infrastruktury zorganizowanej i w dobrym stanie technicznym, tj. organizacja w magazynie, utrzymanie i kontrola furgonetek i pojazdów


Nasze wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Sumienność, punktualność i uczciwość

Oferujemy:

 • możliwości rozwoju
 • elastyczne godziny pracy
 • przyjazny zespół
 • samochód do wykonywania obowiązków służbowych

Apply for this Job

* Required