THIS IS US

TIER Mobility is Europe's leading shared micro-mobility provider, with a mission to Change Mobility for Good. By providing people with a range of shared, light electric vehicles, from e-scooters to e-bikes and e-mopeds, powered by a proprietary Energy Network, TIER helps cities reduce their dependence on cars. Founded in 2018 by Lawrence Leuschner, Matthias Laug and Julian Blessin. 
 
TIER is headquartered in Berlin and currently operates in 190+ cities across 20 countries in Europe and the Middle East. With a focus on providing the safest, most equitable and most sustainable mobility solution, TIER has been climate neutral since 2020.

 

 

 

TOTO SME MY

Spoločnosť TIER Mobility je popredný európsky poskytovateľ zdieľanej mikromobility, ktorého poslaním je nadobro zmeniť mobilitu. Tým, že spoločnosť TIER poskytuje ľuďom e-kolobežky, e-bicykle, e-mopedy a iné udržateľné spôsoby dopravy, pomáha mestám znižovať ich závislosť od áut a smerovať k budúcnosti s nulovými emisiami. Spoločnosť TIER bola založená v roku 2018, zamestnáva viac ako 1000 ľudí a pôsobí vo viac ako 170 mestách v 18 krajinách Európy a na Blízkom východe.

Spoločnosť TIER, ktorej hodnota sa odhaduje na 2 miliardy USD, získala doposiaľ celkovo 660 miliónov USD vo forme kapitálového a dlhopisového financovania, za ktorým stoja prestížni investori ako SoftBank Vision Fund 2, Mubadala Capital, Northzone a Goodwater Capital.

Spoločnosť TIER stojí na čele revolúcie v oblasti udržateľnej dopravy v jednom z najrýchlejšie rastúcich odvetví. Boli by sme radi, keby ste sa k nám pridali.

 

ÚLOHA A VÁŠ VPLYV V SPOLOČNOSTI TIER

 • Staňte sa naším miestnym hrdinom a pomôžte nám poskytovať najlepšie zákaznícke skúsenosti so spoločnosťou TIER vo svojom meste
 • Podieľajte sa na našej nepretržitej prevádzke výmenou batérií, vykonávaním bezpečnostných kontrol, opätovným parkovaním kolobežiek
 • Premiestnite naše kolobežky na najlepšie miesta v meste
 • Odvezte poškodené kolobežky a vybité batérie späť do nášho skladu TIER
 • Jazdite na rôznych druhoch našich vozidiel údržby v meste a sledujte kolobežky pomocou našej prispôsobenej aplikácie
 • Podporujte vedúceho prevádzky v sklade a podávajte pomocnú ruku tam, kde je to potrebne

 

AK MÁTE TIETO ZRUČNOSTI A KVALIFIKÁCIU, SKVELE SA HODÍTE DO NAŠEJ SPOLOČNOSTI

 • Záujem o elektronickú mobilitu a správna mentalita nadobro zmeniť mobilitu
 • Inteligencia, praktickosť a orientácia na riešenia
 • Vodičský preukaz EÚ typu B
 • Dostatočná znalosť angličtiny, miestny jazyk je výhodou

 

TOTO VÁS MÔŽE INŠPIROVAŤ

 • Pridajte sa k nám na čele jedného z najzaujímavejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví
 • Sme čulí, rastieme a vy tiež! V spoločnosti TIER je priestor na exponenciálny profesionálny rozvoj a na to, aby ste mali obrovský vplyv na podnikanie v budúcnosti
 • Surfujte po svojom meste s bezplatnými jazdami na našich e-kolobežkách a e-mopedoch

 

V spoločnosti TIER aktívne podporujeme rozmanité a inkluzívne prostredie, ktoré podporuje individualitu každého zamestnanca. Prijímame pozitívne opatrenia na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre vaše uplatnenie bez ohľadu na národnosť, etnický alebo národný pôvod, farbu pleti, náboženstvo, zdravotné postihnutie, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Príďte taký(-á), aký(-á) ste, a naskočte!

V prípade, že žijete so zdravotným postihnutím, chronickým ochorením alebo neurodiverzitou, informujte nás, aby sme vám mohli poskytnúť náležitú pomoc v procese podávania žiadosti.

Ak sme vzbudili váš záujem a chcete s nami nadobro zmeniť mobilitu, prihláste sa hneď teraz a dajte nám vedieť, prečo ste pre túto prácu ten pravý/tá pravá! Povzbudzujeme všetkých, aby sa prihlásili a rástli s nami. Aj keď nemusíte zaškrtnúť všetky políčka žiadosti, radi sa dozvieme, akú pridanú hodnotu môžete tímu priniesť. Všetci sa učíme!

 

Tešíme sa na vašu žiadosť!

 

We actively encourage a diverse and inclusive environment that fosters each employee’s individuality at TIER. We take affirmative action to ensure equal opportunity for your application, regardless to your nationality, ethnic or national origin, skin colour, religion, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Come as you are and join our ride!

In case you are living with disabilities, chronic illness or neurodiversity please inform us, to provide you with the proper assistance in the application process.

If we could spark your interest and you want to change mobility for good with us, apply now and let us know why you’re the one for the job! We encourage everyone to apply and grow with us. Even if you may not tick all the boxes of the requirements, we are happy to hear about the value you can add to the team. We are all learners!

We are looking forward to your application!

Apply for this Job

* Required
  
(File types: pdf, doc, docx, txt, rtf)


Demographic Questions

TIER is committed to DEI. Answering these questions will help us to drive these efforts to continuously create a diverse and inclusive work environment.  

Gender (Select one)