Job Description:

 • Hỗ trợ giám sát hàng hóa và các hoạt động của kho nhằm đảm bảo thời gian xuất và nhập hàng hóa
 • Giám sát xuất, nhập, tồn của hàng hóa chính xác về số lượng, loại hàng, hình, … 
 • Thực thi công tác kiểm kê theo định kỳ, đối chiếu và điều chỉnh dữ liệu tồn kho
 • Lên kế hoạch xuất nhập hàng hóa, phân loại nhằm đảm bảo lịch trình giao nhận
 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo và quản lý đội ngũ lao động chính thức và thời vụ/
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ: ngày, tuần, tháng và quý
 • Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp 

Requirements:

 • Hiểu biết về vận hành kho sọt hàng
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiêm ở vị trí tương đương là lợi thế
 • Có kinh nghiệm về quản lý đội nhóm
 • Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập
 • Có khả năng làm việc theo ca

Apply for this Job

* Required