Mô tả công việc:
 Giám sát các hoạt động nhập, xuất, tồn của kho nhập hàng nhằm đảm bảo chính xác về số
lượng và chất lượng và thời gian yêu cầu của từng quy trình
 Quản lý, lên kế hoạch, giám sát nhân sự và đánh giá liên tục quá trình từ nhập, sắp xếp
hàng hóa, xuất hàng để đảm bảo công việc đạt hiệu quả (~30 nhân sự).
 Thực thi công tác kiểm kê chu kỳ, định kỳ và đối chiếu và điều chỉnh dữ liệu tồn kho
chênh lệch.
 Tính toán và lên kế hoạch về năng lực chứa hàng, nhập hàng
 Cải tiến quy trình thủ tục vận hành dựa trên các thực hành tốt nhất
 Thực hiện các báo cáo định kỳ: ngày, tuần, tháng và quý.
 Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Yêu cầu:
 Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan.
 Chủ động và thích nghi với môi trường phát triển nhanh
 Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ là lợi thế
 Ảnh hưởng trong tiếng Anh, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Apply for this Job

* Required