Job description:

Quản lý team Admin (Từ 3-5 nhân viên phân bổ ở các khu vực) nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ:

 • Quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính, đảm bảo hỗ trợ, cung ứng đúng, đủ, kịp thời và hợp lý cho khu vực được phân công.
 • Trực tiếp làm việc với NCC thanh toán điện, nước, mạng, thuê kho. Kết hợp với BĐH triển khai và cập nhật các quy trình làm việc;
 • Đảm bảo tính chính xác và hợp lệ về hóa đơn, chứng từ và tiến độ thanh toán trong quy trình thanh toán.
 • Thực hiện quy trình quản lý, đề xuất cấp phát văn phòng phẩm, cấp phát & thu hồi đồng phục cho nhân viên. Xây dựng các phương án tối ưu quy trình;
 • Phối hợp với các bộ phận  kiểm kê và đánh giá tài sản theo kế hoạch hàng năm.
 • Đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh, kỷ luật nơi làm việc.
 • Phối hợp với các phòng ban tổ chức các hoạt động văn hóa phong trào, chăm lo đời sống tinh thần nâng cao gắn kết tập thể (Happy Friday, Sinh nhật, Teambuilding,…)
 • Chuẩn bị tiệc, ấn phẩm,… theo từng sự kiện
 • Các nhiệm vụ khác được phân công bởi trưởng bộ phận.

Requirements:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; 
 • Năng lực tổ chức & triển khai kế hoạch, quản lý công việc; Tư duy tích cực, linh hoạt; khả năng tương tác và kết nối tốt.
 • Trách nhiệm, trung thực, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. 
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, quản lý kho/ bãi

Apply for this Job

* Required