Mô tả công việc/Job Description

  • Thực hiện kiểm tra chất lượng cho các sản phẩm trả lại dựa trên lý do trả lại /Perform quality check for the returned products based on return reason.
  • Sau SOP trả lại để đưa ra quyết định về việc chấp nhận và từ chối trả lại /Following return SOP to make decision on return acceptance & rejection.
  • Chọn và đóng gói các mặt hàng trả lại và tiến hành quy trình đổi trả lại cho người mua /người bán /Picking & packing the returned items and arrange return to buyers/sellers.
  • Thực hiện quy trinh kiểm đếm theo chu kỳ quy định hàng ngày /Carrying out daily cyclecount.
  • Các nhiệm vụ đặc biệt khác do trưởng nhóm giao /Other ad-hoc tasks assigned by team lead.

 

Yêu cầu/ Requirements:

  • Có kinh nghiệm trong việc kiểm soát, thẩm định chất lượng hang hóa (đặc biêt với các loại hang điện, điện tử) /Having experience in product inspection (especially electronics products such as phones, laptops).
  • Đã có kinh nghiệm làm trong kho và hàng hóa là một lợi thế/ Having experience in warehousing (is a plus).
  • Có khả năng sử dụng MS Office/ Knowledge of basis MS office.
  • Có thể làm theo ca/ Ability to work flexible hours when required.

Apply for this Job

* Required