Chịu trách nhiệm cho các công việc của kho:
- Kiểm đếm hang hoá
- Kiểm tra, đóng gói và bàn giao cho bên vận chuyển
- Theo dõi hang tồn kho, và sắp xếp hàng hoá trong kho
Báo cào hằng ngày
Đảm bảo tiêu chuẩn kho

Yêu cầu:

Hiểu biết về kho, có kinh nghiêm ở vị trí tương đương là lợi thế
Hiểu biết về hang hoá
Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm
Có khả năng làm việc theo ca

Địa điểm làm việc: KCN Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội

Phúc lợi:

Lương: thoả thuận tuỳ vào năng lực
Phụ cấp ăn trưa, và các quyền lơi khác
Cung cấp đào tạo, cùng các phúc lợi và thưởng vào những dịp lễ tết theo quy định của công ty. Cùng những phúc lợi khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Apply for this Job

* Required