ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อลูกค้าวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าที่เจอ เพื่อหาวิธีการแก้ไข
 • แก้ไขปัญหาการใช้งาน Program ShopeePay application ของลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาการใช้งาน Program ShopeePay counter ของลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาการใช้งาน Program Cafethai ของลูกค้า
 • ประสานงานทีมงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
 • ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งผลการแก้ไขที่เสร็จเรียบร้อย

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 
 • สำเร็จการศึกษาขั้นตํ่าในระดับปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.50) 
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • หากมีประสบการณด้าน Call Center หรือ Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์ (วันหยุดอาจไม่ตรงวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)
 • สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

Apply for this Job

* Required