รายละเอียดงาน
 1. ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ
 2. ติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้
 3. ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป
 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีการอบรมให้ก่อน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ชัดเจน คล่องแคล่ว
 2. มีความกระตือรือร้น มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. มีประสบการณ์ในการเร่งรัดหนี้สินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ทำงาน 5 วัน วันหยุดหมุนเวียนสัปดาห์ละ 2 วัน อาจจะหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์

Apply for this Job

* Required