Praktyki w AUCTANE Poland

 

Szukasz miejsca, w którym możesz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w IT? Interesujesz się programowaniem, analizą biznesową, bazami danych, a może chciałbyś zgłębić swoją wiedzę na temat tworzenia scenariuszy testowych? 

 


 

Dołącz do AUCTANE!

 

We współpracy z zespołem najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, i pod czujnym okiem Opiekuna/Mentora zobaczysz od środka jak wygląda praca w międzynarodowej firmie IT. Poznasz najnowsze technologie i narzędzia, które wykorzystujemy na co dzień. Staniesz się częścią zespołu pracującego w metodyce Agile nad produktami klasy Enterprise. 

 

Co MY damy TOBIE?

 

 • opiekę lidera przez cały okres praktyk,
 • wsparcie doświadczonego zespołu na każdym etapie współpracy,
 • wdrożenie w podstawowe zagadnienia funkcjonowania teamu i firmy,
 • naukę dobrych praktyk pracy,
 • sprzęt służbowy i dostęp do niezbędnych narzędzi i systemów,
 • możliwość odbywania praktyki zdalnej lub w siedzibie firmy,
 • komfortowe warunki pracy - nowoczesny open space, pokoje relaksu, darmowe nielimitowane paliwo dla umysłu w najlepszej kawiarni w mieście (nasza kuchnia) ;)

 

Co TY możesz dać NAM?

 

 • otwarty umysł i chęć do nauki nowych rzeczy,
 • zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • wsparcie w codziennych zadaniach zespołu

 

 

Brzmi dobrze? Jesteś zainteresowany? Wyślij nam swoje CV i kilka słów od siebie. W jakim terminie chciałbyś odbyć praktykę? Czy interesuje Cię konkretny obszar/dział? Może masz już za sobą pierwsze osiągnięcia w danej dziedzinie? Im lepiej Cię poznamy, tym dokładniej dopasujemy zespół, do którego mógłbyś dołączyć. 

 

 

APLIKUJ NA PRAKTYKI DO NAJLEPSZEGO TEAMU W ZIELONEJ GÓRZE!

 

 


 

Internship at AUCTANE Poland

 

Are you looking for a place where you can gain your first professional experience in IT? Are you interested in programming, business analysis, or databases, or maybe you would like to learn more about creating test scenarios?

 


 

Join AUCTANE Poland!

 

In cooperation with a team of the best experts in their field, and under the watchful eye of a Tutor/ Mentor, you will see from the inside what work in an international IT company looks like. You will learn about the latest technologies and tools that we use every day. You will become part of a team working in the Agile methodology on Enterprise-class products.

 

What will WE give YOU?

 

 • supervision of the leader throughout the internship
 • support of an experienced team at every stage of cooperation
 • introduction in the basic issues of the functioning of the team and the company
 • learning good work practices
 • business equipment and access to the necessary tools and systems
 • possibility of remote or on-site internship
 • comfortable working conditions – modern open space, relaxation rooms
 • free unlimited fuel for the mind in the best café in town (our kitchen);)

 

What can YOU give US?

 

 • open mind and willingness to learn new things
 • commitment to the tasks
 • support in the team’s daily tasks

 

SOUNDS GOOD?
Are you interested? Click on the APPLY button, send us your CV and a few words about you. When would you like to do your internship? Are you interested in a specific area/department? Maybe you already have your own achievements in a given field? The better we get to know you, the more precisely we will match the team you could join.

 

Apply for this Job

* Required

resume chosen  
(File types: pdf, doc, docx, txt, rtf)
cover_letter chosen  
(File types: pdf, doc, docx, txt, rtf)Please reach out to our support team via our help center.
Please complete the reCAPTCHA above.