หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • นำเสนอขายโปรโมชั่นและบริการใหม่ๆแก่ร้านค้า
 • ดูแลงานและยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ประสานงาน ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาร้านค้าชั้นนำที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้ประกอบการ 
 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร้านค้าเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน การให้บริการ และ ปัญหายอดขาย เป็นต้น
 • ประสานงานกับทีมต่างๆภายในองค์กรเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดทั้ง Offline และ Online
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าทีม 

 

คุณสมบัติ:

 

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีสาขาบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการขายหรือ Key Account หรือ Account Management
 • มุมมองในแง่บวก พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงในงาน
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากเข้าใจงาน CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร การขายหรือการสนับสนุนการขายมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นสูงในการทำงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น 

 

 สวัสดิการ:

 • ส่วนลดพนักงานในบริการของ foodpanda
 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจำปี
 • มีชั่วโมงการทำงานยืดหยุ่น
 • สิทธิ์การลาต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
 • โบนัสประจำปี
 • E-Learning Platform

 

หากคุณพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นส่วนหนึ่งกับเรา foodpanda ต้องการคุณ!

ส่งเรซูเม่ภาษาอังกฤษมาที่ recruitment@foodpanda.co.th

Apply for this Job

* Required