For our office in Cologne we are looking for a Working Student Online Editorial Sweden (m/f/div) with excellent Swedish knowledge, brand affinity, interest in search engine optimisation and a knack for writing.

As a Working Student Online Editorial Sweden (m/f/div) you are part of our online editorial team and create SE-Optimized content for the Amazon marketplace. You are responsible for creating keyword sets based on detailed analyses of customer search behaviour and creating meaningful titles, bullet points and product descriptions that guarantee our customers maximum visibility on Amazon. In addition, you will design and create creative and targeted descriptions with images, including basic image editing. You are part of an international team with whom you share your ideas and insights in order to best place your content on Amazon for our customers. In the fast-moving microcosm Amazon, varied tasks await you, as well as exciting new challenges and the opportunity to grow beyond yourself consistently.

If you are interested in more information, please watch this video: Manage your inventory: Content Monitoring on Amazon

WHERE

 • Cologne
 • Germany-wide - Remote

YOU

 • Are well versed in Word, PowerPoint and Excel
 • Have excellent Swedish language skills, both verbally and in writing
 • Can quickly familiarise yourself with new topics, are strong in communication, act in a highly customer-oriented manner and have very good analytical and conceptual skills
 • Work independently, reliably and in a structured manner
 • Are a teamplayer and motivated to advance topics
 • Are creative, open-minded and are looking for a challenge
 • Have a quick apprehension and a good understanding of language
 • Have a high Internet affinity and a great interest in all new e-commerce topics

WE OFFER

 • An appreciative and collaborative corporate culture with "Can Do" attitudes
 • Advancement training and specialization opportunities in the international DEPT® environment
 • A good work-life balance (flexible working hours and remote work)
 • Get-togethers and events such as Team Lunch, after work socials, DEPT® Festival in Amsterdam, Christmas party or winter sports camp

WHO ARE WE?

DEPT® is a pioneering technology and marketing services company that creates integrated end-to-end digital experiences for brands such as Google, KFC, Philips, Audi, Twitch, Patagonia, eBay and more. Its team of 2,500+ digital specialists across 30+ locations on 5 continents delivers pioneering work on a global scale with a boutique culture. DEPT® is committed to making a positive impact on the planet and since 2021 has been Climate Neutral and B Corporation certified. https://www.deptagency.com

Learn more about our diversity, equity, and inclusion efforts here.

SVENSKA:

Till vårt redaktions-team på vårt kontor i Köln söker vi en student (m/k/div) med utmärkta kunskaper i svenska, varumärkes affinitet, intresse för sökmotoroptimering (SEO) och förmåga för att skriva.

Som en student (m/k/div) jobbar du som en del av vårt online-redaktionsteam och skapar optimerat innehåll för Amazons svenska marknadsplats. Du är ansvarig för att skapa sökord baserat på detaljerade analyser av kundernas sökbeteende och skapa meningsfulla titlar, punktrubriker och produktbeskrivningar som garanterar våra kunder maximal synlighet på Amazon. Dessutom kommer du att utforma och skapa kreativa, målinriktade beskrivningar med bilder, inkl. grundläggande bildredigering. Du ingår i ett internationellt team där du delar dina idéer och insikter för att publicera ditt innehåll på Amazon för våra kunder på bästa sätt. Varierande uppgifter och spännande utmaningar väntar dig i denna snabbväxande mikrokosmos, men också möjligheten att ständigt växa, förbättras och lära mer om dig själv.

Om du vill ha mer information kan du titta på den här videon: 

Manage your inventory: Content Monitoring on Amazon

PLATS: 

 • Köln
 • Hela Tyskland - på distans

DU:

 • Har kunskaper i Word, PowerPoint och Excel
 • Har utmärkta kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
 • Förmåga att snabbt sätta sig in i nya ämnen, stark kommunikationsförmåga, mycket kundorienterad och utmärkt analytisk och konceptuell förmåga.
 • Arbetar på ett självständigt, pålitligt och strukturerat sätt
 • Är en team-player och motiverad att utveckla ämnen.
 • Är kreativ, öppen och söker utmaningar.
 • Lär dig snabbt och har bra språkförståelse.
 • Förstår dig bra på nätet och har ett stort intresse för nya ämnen inom e-handel.

VI ERBJUDER:

 • En uppskattande och samarbetsvillig företagskultur med "Can Do"-attityder.
 • Utbildning och specialiseringsmöjligheter i den internationella DEPT®-miljön.
 • En bra balans mellan arbete och privatliv (flexibel arbetstid och distansarbete).
 • Möten och evenemang som t.ex. teamlunch, träff efter arbetsdagen, DEPT®-festivalen i Amsterdam, julfest eller vintersportläger.

VEM ÄR VI?

DEPT® är ett banbrytande teknik- och marknadsföringsföretag som skapar integrerade digitala upplevelser från början till slut för varumärken som Google, KFC, Philips, Audi, Twitch, Patagonia, eBay med mera. Dess team med över 2 500 digitala specialister på över 30 platser på 5 kontinenter levererar banbrytande arbete på global nivå med en boutique-kultur. DEPT® har åtagit sig att göra en positiv inverkan på planeten och har sedan 2021 varit klimatneutralt och B Corporation-certifierat. https://www.deptagency.com 

Läs mer om våra insatser för mångfald, jämlikhet och inkludering här.
Apply for this Job

* Required
  
(File types: pdf, doc, docx, txt, rtf)
  
(File types: pdf, doc, docx, txt, rtf)