Bungie

Current Job Openings

Art

Audio

Contract Music Editor
Bellevue, WA

Business Operations

Chief People Officer
Bellevue, WA
HR Business Partner
Bellevue, WA
Recruiter
Bellevue, WA
Talent Sourcer
Bellevue, WA
Talent Sourcing Lead
Bellevue, WA

Engineering

Engineering Manager
Bellevue, WA

Game Design

Activity Designer
Bellevue, WA
AI Designer
Bellevue, WA
Design Lead
Bellevue, WA
Economy Designer
Bellevue, WA
Head of Design
Bellevue, WA
Raid Designer
Bellevue, WA
Systems Designer
Bellevue, WA

Information Technology

Internship

Narrative

Production

Producer
Bellevue, WA
Producer
Bellevue, WA
Production Lead
Bellevue, WA
Senior Producer
Bellevue, WA

Publishing and Marketing

Production Coordinator
Bellevue, WA

Test/QA

Contract Test Lead
Bellevue, WA
Incubation SDET Lead
Bellevue, WA
Production Engineer
Bellevue, WA
Release Test Manager
Bellevue, WA
Test Engineer
Bellevue, WA
Test Lead
Bellevue, WA

UI/UX

Senior UX Designer
Bellevue, WA