Appnovation helps brands thrive through innovative, people-inspired experiences and solutions. By embracing the powerful combination of technology and agility, we seamlessly integrate strategy, experience, design, development and analytics.

We create standout digital experiences by collaborating with brands to understand the individual challenges and goals for every initiative. Focusing on our clients’ customers, we effectively combine empathy, evidence and real-world insight so that solutions are derived from truth and meaning. Appnovation is an award-winning team dedicated to inspiring possibility.

Working closely with project stakeholders, you will define the business requirements and functional specifications on each project. Excellence in customer service, along with a dedicated proactive attitude, is an essential component of this role. Our goal is to achieve a true balance between quality, client satisfaction, efficiency, success and profitability.

YOU WILL HAVE AN OPPORTUNITY TO:

 • Work with Account managers and Project Managers to determine the approach, deliverables and estimated effort necessary for the business analysis activities.
 • Elicit client’s requirements through various techniques such as interviews, workshops, document analysis, brainstorming exercises etc.
 • Work within an agile environment, leading backlog grooming and sprint planning, estimations and story creation for Agile projects, including translating requirements into specifications in the form of Epics and Stories.
 • Work in an international team, across projects.
 • Provide professional client-facing documentation with excellence in version control.
 • Facilitate communications between a wide range of individuals – creative / business / technical with various levels and departments within the customer’s organization - executives / IT / marketing / customer service.
 • Use other methods if required to support the requirements such as use cases, process diagrams and wireframes using industry standard software applications.
 • Assist project manager to establish project scope & facilitate requirement clarifications, collaborating with the development team to troubleshoot problems/roadblocks throughout the development cycle.
 • Interact with tech leads to align functional and technical requirements.
 • Build and maintain good strong relationships with clients and stakeholders and act as a proxy for the client to the development teams.
 • Provide client training when needed for areas such as for content administration or other utility functions developed for the client.

WHO YOU ARE:

The ideal candidate is expected to have proven experience in business analysis.

 • You are comfortable collecting technical requirements and creating user stories for technical interfaces.
 • Experience using JIRA
 • 2+ years of BA experience, in Enterprise Web-Application, Website or Mobile Projects. 
 • You have a Bachelor degree in Computer Science, Business Management, related field or extensive work experience equivalent.
 • You use these terms in everyday language – requirements, stakeholders, user stories, wireframes, process and user experience.
 • Client facing background and experience partnering with multiple stakeholders is an absolute must have.
 • Experience in organizing and presenting complex information in simple visual models
 • Solid experience working with teams.
 • Experience working in an agency or IT professional services environment.
 • You’re passionate about keeping up to date with the latest trends in technology, web and new media and improves domain knowledge through continual professional development.
 • A proficient Dutch speaker

WHAT DOES APPNOVATION HAVE TO OFFER?

 • Competitive salary and vacation days
 • Company pension
 • Rocketing growth – yours and ours. Lots of opportunity for personal and professional growth. We are a culture of internal promotions
 • A healthy working environment like a sit and standing desk, laptop stand and a large second screen, and our annual sports day
 • A working environment in which there is a lot of attention for quality, help from others, learning at work
 • Yearly fitness allowance
 • Health benefits package
 • Travel/commute allowance
 • Home office allowance

Nederlands

Zit je vast in je huidige werk of werkomgeving? Wil je elke dag meer leren en deel uitmaken van een team met ambitie? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging in een internationale omgeving? Appnovation Nederland is op zoek naar een ambitieuze business analist!

Appnovation helpt merken te groeien door innovatieve, door mensen geïnspireerde ervaringen en oplossingen. Door de krachtige combinatie van technologie en flexibiliteit te omarmen, integreren we strategie, ervaring, design, ontwikkeling en analytics.

We creëren opvallende digitale ervaringen door samen te werken met merken om de individuele uitdagingen en doelstellingen voor elk initiatief te begrijpen. Door ons te richten op de klanten van onze klanten, combineren we empathie, bewijs en inzicht in de echte wereld, zodat oplossingen worden afgeleid van waarheid en betekenis. Appnovation is een bedrijf dat zich inzet voor inspirerende mogelijkheden.

In nauwe samenwerking met project stakeholders, definieer je de business requirements en functionele specificaties voor elk project. Uitmuntendheid in klantenservice, samen met een toegewijde proactieve houding, is een essentieel onderdeel voor deze rol. Ons doel is om een echte balans te bereiken tussen kwaliteit, klanttevredenheid, efficiëntie, succes en winstgevendheid.

JE KRIJGT MOGELIJKHEDEN OM:

 • Samen te werken met de Client Service Managers en Project Managers om de aanpak, deliverables en geschatte inspanning die nodig is voor de business analyse activiteiten te bepalen.
 • De eisen van de klant te ontrafelen door middel van verschillende technieken, zoals interviews, workshops, documentanalyse, brainstormingoefeningen, enz.
 • Te werken binnen een agile omgeving, leiding te geven aan backlog grooming en sprintplanning, schattingen en story creatie te maken voor Agile projecten, inclusief het vertalen van requirements naar specificaties in de vorm van Epics en Stories.
 • Te zorgen voor professionele client-facing documentatie met uitmuntendheid in versiebeheer.
 • Communicatie te faciliteren tussen een breed scala aan personen - creatief / zakelijk / technisch met verschillende niveaus en afdelingen binnen de organisatie van de klant - leidinggevenden / IT / marketing / customer service.
 • Andere methoden te gebruiken indien nodig om de eisen te ondersteunen, zoals use cases, procesdiagrammen en wireframes met behulp van industrie standaard software applicaties.
 • Interactie te zoeken met tech leads om functionele en technische eisen op elkaar af te stemmen.
 • De projectmanager te ondersteunen om de scope van het project vast te stellen en om requirements te verduidelijken,
 • Samen te werken met het ontwikkelingsteam om problemen/wegversperringen op te lossen gedurende de gehele ontwikkelingscyclus.
 • Goede relaties te bouwen en onderhouden met klanten en stakeholders en op te treden als vertegenwoordiger van de klant naar de ontwikkelteams.

WIE BEN JIJ?

Van de ideale kandidaat wordt verwacht dat hij/zij aantoonbare ervaring heeft met business analyse.

 • Comfortabel met het verzamelen van functionele eisen en het creëren van user stories.
 • Ervaring met het gebruik van JIRA of vergelijkbaar ticketsysteem.
 • 2+ jaar BA ervaring, in webapplicaties, websites of mobile apps. 
 • Je hebt een Bachelor diploma in Informatica, Business Management, aanverwante richting of gelijkwaardige werkervaring.
 • Je gebruikt de volgende termen in dagelijks taalgebruik - requirements, stakeholders, user stories, wireframes, proces en user experience.
 • Een klantgerichte achtergrond en ervaring met het samenwerken met meerdere stakeholders is een absolute must.
 • Ervaring in het organiseren en presenteren van complexe informatie in eenvoudige visuele modellen
 • Ervaring met het werken met teams.
 • Ervaring met het werken in een agency of IT omgeving.
 • Je bent gedreven om op de hoogte te blijven van de laatste trends in technologie, web en nieuwe media en verbetert je domeinkennis door voortdurende professionele ontwikkeling.

WAT BIEDEN WE JOU?

Door bij ons te komen werken, word je onderdeel van een snel groeiend internationaal bedrijf met grote ambities en geweldige collega's. Naast het werk dat we voor onze klanten doen, zijn we trots op onze open, diverse en inclusieve bedrijfscultuur. Wij geloven in openheid, oprechtheid en professionaliteit, richting onze klanten en collega’s. Naast onze uitdagende projecten en onze familiaire werkomgeving bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:

 • Concurrerend salaris en vakantiedagen.
 • Bedrijfspensioen.
 • Een gezonde werkomgeving zoals een zit- en stabureau, laptopstandaard en een groot tweede scherm, en onze jaarlijkse sportdag.
 • Een werkomgeving waarin veel aandacht is voor kwaliteit, hulp van anderen en leren op het werk.
 • Een explosieve groei - van jou en van ons. Veel mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. We zijn een cultuur van interne promoties.
 • Fitness-vergoeding.
 • Reis-/ woon-werkvergoeding.
Thank you for your interest in a career with Appnovation Technologies! Please note that only those selected for an interview will be contacted.
 
Appnovation is an equal opportunity employer and committed to diversity and inclusion. We encourage applications from all qualified candidates and accommodations are available upon request throughout the recruitment process.

Apply for this Job

* Required
  
  
When autocomplete results are available use up and down arrows to review
+ Add Another Education